Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              (05.) Pankkivero
              (06.) Voimalaitosvero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 23 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (28/1972) mukaisiin opintolainojen valtiontakausvastuusuorituksiin ja korkotukeen sekä opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon korkoavustusjärjestelmän laajentaminen, jonka tavoitteena on takausvastuusuoritusten väheneminen.

Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti:
   
Opintolainojen korkotuki 500 000
Takausvastuusuoritukset 11 841 000
Maksuvapautukset 4 205 000
Korkoavustukset 7 000 000
Yhteensä 23 546 000


2003 talousarvio 23 546 000
2002 talousarvio 23 546 000
2001 tilinpäätös 35 021 153