Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

IV lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-135 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-135 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-135 000 000
12. SEKALAISET TULOT-95 435 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala5 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä5 000 000
26. Sisäministeriön hallinnonala8 000 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä8 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala-1 050 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä5 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä-6 900 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-116 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä-116 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 615 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä2 105 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 510 000
39. Muut sekalaiset tulot5 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä5 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET160 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset160 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä160 000 000
15. LAINAT72 096 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat103 425 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä103 425 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-31 329 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-31 329 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 661 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA157 000
01. Hallinto157 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-145 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä302 000
90. Muut menot0
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)0
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA553 000
01. Ulkoasiainhallinto553 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä553 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot0
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA23 250 000
01. Ministeriö ja hallinto0
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-100 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)0
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)0
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu23 250 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä23 100 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA77 833 000
01. Hallinto8 104 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä104 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 000 000
20. Rajavartiolaitos15 577 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä15 577 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta800 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-800 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 600 000
40. Maahanmuutto53 352 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä40 246 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä13 106 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA55 992 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto-23 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-23 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus56 015 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä55 115 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta0
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-162 334 000
01. Hallinto95 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä95 000
10. Verotus ja tulli7 663 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 463 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä1 200 000
20. Palvelut valtioyhteisölle0
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto-500 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-500 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto1 300 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 300 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot-17 000 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-17 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-800 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-800 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-3 642 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-642 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
90. Kuntien tukeminen550 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä550 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt-150 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-150 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA29 614 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot207 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä207 000
10. Yleissivistävä koulutus-90 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-90 000
20. Ammatillinen koulutus0
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus28 457 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä941 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha), vähennystä-4 000 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä39 469 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä2 047 000
80. Taide ja kulttuuri1 040 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä90 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä950 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-26 487 000
01. Hallinto ja tutkimus636 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä56 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä550 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
10. Maaseudun kehittäminen-31 000 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä-29 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous3 720 000
42. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 400 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä320 000
40. Luonnonvaratalous157 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)0
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä157 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA29 056 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot15 665 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä15 648 000
10. Liikenneverkko3 342 000
70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v)0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 242 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut4 000 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen2 549 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 549 000
50. Tutkimus3 500 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 500 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-74 089 000
01. Hallinto322 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-780 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)1 102 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka36 355 000
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä44 355 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka2 800 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 800 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä64 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä64 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-60 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-60 000 000
60. Energiapolitiikka-63 030 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-19 030 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-36 000 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
70. Kotouttaminen9 400 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä9 400 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA48 038 000
01. Hallinto838 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-162 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut80 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä80 000 000
20. Työttömyysturva-30 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä-45 000 000
40. Eläkkeet1 900 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä1 900 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto-4 700 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-4 700 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA78 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot78 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu0
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)0
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)0
Määrärahojen kokonaismäärä 1 661 000