Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2015

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 25.01.01 ja aiheutuu valmisteltavasta hankintalain kokonaisuudistuksesta Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuvista lisämenoista.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että tarjouskilpailussa tarjoajien pakollisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi hankintayksikön tulisi vaatia tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan johtohenkilöistä rikostaustaselvitys, jonka toimittaminen edellyttää muutoksia Oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisterijärjestelmään. Muutoksista aiheutuu kuluvana vuonna 100 000 euron lisämenot Oikeusrekisterikeskukselle.


2015 IV lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 3 359 000