Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
            03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
            50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyvistä menoista.


2015 IV lisätalousarvio150 000
2015 I lisätalousarvio116 000
2015 talousarvio247 710 000
2014 tilinpäätös260 048 000
2013 tilinpäätös254 587 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 23 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusapuasioiden määrän kasvusta ja palkkioiden sekä oikeudenkäyntikulujen määrän kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio23 100 000
2015 talousarvio45 020 000
2014 tilinpäätös60 456 245
2013 tilinpäätös57 817 023