Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000 -145 000 104 567 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000 - 10 000 000
Yhteensä 114 712 000 -145 000 114 567 000

Selvitysosa:Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:

Määrärahan siirrot (1 000 euroa)

   
Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01) -553
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -104
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01) 23
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01) -95
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01) -207
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01) -56
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01) -17
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01) 780
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01) 162
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01) -78
Yhteensä -145

2015 IV lisätalousarvio -145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 tilinpäätös 33 603 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta ostopalveluiden aiheuttamasta arvonlisäveromäärästä valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien keskittämisen jälkeen.


2015 IV lisätalousarvio 302 000
2015 talousarvio 16 698 000
2014 tilinpäätös 3 656 851
2013 tilinpäätös 3 729 715