Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
            51. Valtionosuus peruspäivärahasta
            52. Valtionosuus työmarkkinatuesta
       40. Eläkkeet
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu työttömyysastearvioiden muuttumisesta ja peruspäivärahan saajien määrän kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio15 000 000
2015 I lisätalousarvio46 000 000
2015 talousarvio174 000 000
2014 tilinpäätös254 460 000
2013 tilinpäätös199 850 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu työmarkkinatuen saajien määrän vähenemisestä sekä maksettujen päivärahapäivien määrän vähenemisestä.


2015 IV lisätalousarvio-45 000 000
2015 talousarvio1 418 000 000
2014 tilinpäätös1 544 712 119
2013 tilinpäätös1 340 780 142