Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2015

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 183 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 345 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.


2015 IV lisätalousarvio -162 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000
2013 tilinpäätös 41 030 000