Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu merituulivoimahankkeen viivästymisestä.


2015 IV lisätalousarvio -10 000 000
2015 I lisätalousarvio -5 440 000
2015 talousarvio 80 908 000
2014 tilinpäätös 51 178 146
2013 tilinpäätös 29 282 488

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 19 030 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu hankkeiden viivästymisestä.


2015 IV lisätalousarvio -19 030 000
2015 talousarvio 30 750 000
2014 tilinpäätös
2013 tilinpäätös

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 36 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu metsähakesähkön tuotantoarvion tarkistuksesta.


2015 IV lisätalousarvio -36 000 000
2015 talousarvio 214 000 000
2014 tilinpäätös 79 643 927
2013 tilinpäätös 57 532 024

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Baltic Connector Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa:Baltic Connector Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiön omistusta koskevasta päätöksenteosta ja omistajaohjauksesta säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007).

Uusi yhtiö on perustettu lokakuussa 2015 toteuttamaan Suomen osalta Balticconnector-yhdysputkihanketta, jonka tavoitteena on Suomen maakaasun hankinnan monipuolistaminen. Tavoitteena on, että yhdysputki valmistuisi vuonna 2019.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Pääomituksella on tarkoitus kattaa uuden yhtiön alkuvaiheen toiminnasta aiheutuvia menoja.


2015 IV lisätalousarvio 2 000 000