Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
            40. Energiatuki
            41. LNG-terminaalien investointituki
            44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
            87. Osakehankinnat
       70. Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu merituulivoimahankkeen viivästymisestä.


2015 IV lisätalousarvio-10 000 000
2015 I lisätalousarvio-5 440 000
2015 talousarvio80 908 000
2014 tilinpäätös51 178 146
2013 tilinpäätös29 282 488

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 19 030 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu hankkeiden viivästymisestä.


2015 IV lisätalousarvio-19 030 000
2015 talousarvio30 750 000
2014 tilinpäätös
2013 tilinpäätös

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 36 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu metsähakesähkön tuotantoarvion tarkistuksesta.


2015 IV lisätalousarvio-36 000 000
2015 talousarvio214 000 000
2014 tilinpäätös79 643 927
2013 tilinpäätös57 532 024

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Baltic Connector Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Baltic Connector Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiön omistusta koskevasta päätöksenteosta ja omistajaohjauksesta säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007).

Uusi yhtiö on perustettu lokakuussa 2015 toteuttamaan Suomen osalta Balticconnector-yhdysputkihanketta, jonka tavoitteena on Suomen maakaasun hankinnan monipuolistaminen. Tavoitteena on, että yhdysputki valmistuisi vuonna 2019.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Pääomituksella on tarkoitus kattaa uuden yhtiön alkuvaiheen toiminnasta aiheutuvia menoja.


2015 IV lisätalousarvio2 000 000