Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
            01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

50. TutkimusPDF-versio

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Sodankylän kansallisen satelliittipalvelukeskuksen kehittämiseen ja uuden satelliittivastaanottoantennin hankintaan. Investointi mahdollistaa Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen toiminnan ja digitaalisten palvelujen edelleen kehittämisen parantamalla ratkaisevasti satelliittivastaanottojärjestelmien operatiivista luotettavuutta ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Tämä varmistaa myös työpaikkojen säilymisen ja uusien korkean koulutustason työpaikkojen syntymisen Sodankylän alueella.


2015 IV lisätalousarvio3 500 000
2015 talousarvio45 428 000
2014 tilinpäätös48 896 000
2013 tilinpäätös47 197 000