Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Liikenneverkko
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2015

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitavien määrärahojen tarkistuksista vuoden 2015 lisätalousarvioissa.


2015 IV lisätalousarvio 15 648 000
2015 talousarvio 352 984 000
2014 tilinpäätös 402 150 521
2013 tilinpäätös 418 339 932