Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous

Talousarvioesitys 2015

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on käytettävissä 33 120 000 euroa. Kun määrärahan tarpeeksi arvioidaan 4 120 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 29 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksaminen ei ala vuoden 2015 aikana vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa arvioidulla tavalla.

Määrärahan vähennykset (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio I lisätalousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
         
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 -29,400 3,620
— josta tekninen apu 4,200 - -3,200 1,000
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,400 0,500
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 -29,000 4,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

  Talousarvio I lisätalousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
         
Yhteensä, josta 55,120 -22,000 -29,000 4,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 -14,133 0,840
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 -14,867 3,280

2015 IV lisätalousarvio -29 000 000
2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 tilinpäätös 365 494