Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu toimitilamuutoksesta sekä siihen liittyvistä hankinnoista.


2015 IV lisätalousarvio 90 000
2015 I lisätalousarvio 70 000
2015 talousarvio 4 382 000
2014 tilinpäätös 4 601 000
2013 tilinpäätös 4 908 000

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 950 000 euroa.

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Museovirasto 799 000 +950 000 1 749 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 2 350 000 - 2 350 000
Yhteensä 3 149 000 +950 000 4 099 000

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu museojäänmurtaja Tarmon telakoinnista ja kunnostuksesta.


2015 IV lisätalousarvio 950 000
2015 talousarvio 3 149 000
2014 tilinpäätös 3 800 000
2013 tilinpäätös 4 000 000