Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 55 115 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös merivoimien miinantorjunta-aluksen ja ilmavoimien valvontakoneen ja raskaiden raketinheitinten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 55 115 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 55 115 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien maksatusmäärärahojen uudelleenbudjetoinnista.

Uudelleenbudjetoinnista aiheutuvaa lisäystä vastaava euromäärä PVKEH 2006-, PVKEH 2010- ja PVKEH 2011 -tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska merivoimien miinantorjunta-aluksen ja ilmavoimien valvontakoneen ja raskaiden rakentinheitinten toimitukset ovat viivästyneet.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Edellä mainittujen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 4 839 14 175 9 800 19 100   47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 580         580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 15 128 24 107       39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 48 710 22 042 15 000     85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 45 000 79 380 10 000     134 380
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 98 861 132 250 59 900     291 011
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 9 980 8 160       18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 100 700 97 600 71 300 58 000 75 000 402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 323 798 377 714 166 000 77 100 75 000 1 019 612
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800
             
Valtuudet yhteensä 359 173 446 764 231 850 93 925 92 700 1 224 412

2015 IV lisätalousarvio 55 115 000
2015 I lisätalousarvio -2 362 000
2015 talousarvio 416 810 000
2014 tilinpäätös 427 561 000
2013 tilinpäätös 656 871 000