Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
            92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisestaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 850 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu Valtion vakuusrahaston lakkauttamisesta aiheutuvasta tuloutuksesta budjettitalouteen.


2015 IV lisätalousarvio5 850 000
2015 talousarvio1 100 000
2014 tilinpäätös20 947 512