Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. Maaseudun kehittäminen
            41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
            44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
            64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaa on käytettävissä 33 120 000 euroa. Kun määrärahan tarpeeksi arvioidaan 4 120 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 29 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksaminen ei ala vuoden 2015 aikana vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa arvioidulla tavalla.

Määrärahan vähennykset (milj. euroa)

OhjelmaTalousarvioI lisätalousarvioIV lisätalousarvioesitysYhteensä
     
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä55,020-22,000-29,4003,620
— josta tekninen apu4,200--3,2001,000
Ohjelmien korjaukset0,100-0,4000,500
Kaikki yhteensä55,120-22,000-29,0004,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

 TalousarvioI lisätalousarvioIV lisätalousarvioesitysYhteensä
     
Yhteensä, josta55,120-22,000-29,0004,120
— EU-osuus24,973-10,000-14,1330,840
— Valtion rahoitusosuus30,147-12,000-14,8673,280

2015 IV lisätalousarvio-29 000 000
2015 I lisätalousarvio-22 000 000
2015 talousarvio55 120 000
2014 tilinpäätös365 494