Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
            51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
            54. Strateginen tutkimusrahoitus
            55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 941 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös 941 000 euroa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Selvitysosa: Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta siirrettiin Helsingin yliopistolle vuoden 2015 alusta. Lisämääräraha on Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenomomentille 32.40.04 vuonna 2014 myönnetyn käyttämättä jäävän määrärahan uudelleenbudjetointia.


2015 IV lisätalousarvio941 000
2015 talousarvio1 904 269 000
2014 tilinpäätös1 894 935 000
2013 tilinpäätös1 862 922 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys johtuu valtuuspäätöksien maksatusten ajoituksen muutoksista.


2015 IV lisätalousarvio-10 000 000
2015 I lisätalousarvio-12 000 000
2015 talousarvio139 097 000
2014 tilinpäätös143 809 000
2013 tilinpäätös238 565 000

54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys johtuu valtuuspäätöksien maksatusten ajoituksen muutoksista.


2015 IV lisätalousarvio-4 000 000
2015 talousarvio14 631 000

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 39 469 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää

3) 31 860 000 euroa arvonlisäverolain 30 §:n muutoksesta aiheutuneisiin ammattikorkeakoulujen vuosien 2014 ja 2015 vuokrien arvonlisäverokustannuksiin

4) 7 609 000 euroa yksityisten ammattikorkeakoulujen vuonna 2014 maksamien investointikustannusten arvonlisäverojen korvauksiin.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 31 860 000 euroa aiheutuu arvonlisäverolain 30 §:n muutoksesta aiheutuneista ammattikorkeakoulujen vuosien 2014 ja 2015 vuokrien arvonlisäverokustannuksista ja 7 609 000 euroa yksityisten ammattikorkeakoulujen vuonna 2014 maksamien investointikustannusten arvonlisäverojen korvauksesta.


2015 IV lisätalousarvio39 469 000
2015 talousarvio861 787 000
2014 tilinpäätös402 356 776
2013 tilinpäätös421 106 117

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 047 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuosuuksien muutoksista, erityisesti Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen (Cern) jäsenmaksun noususta johtuen valuuttakurssimuutoksista.


2015 IV lisätalousarvio2 047 000
2015 talousarvio17 415 000
2014 tilinpäätös17 339 644
2013 tilinpäätös17 434 550