Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
            20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
       90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaI lisätalousarvioII lisätalousarvioIV lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
       
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000---1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000--278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 000--2 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-+250 000-5 476 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000--981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000---10 249 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 000-3 350 000-622 0002 280 000
10.Atalanta-operaation menot711 000---711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000---1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000---27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000---1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000---790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000---1 348 000
18. Irakin koulutusoperaation menot--+3 100 000-3 100 000
19.EUNAVFOR MED Välimeren operaation menot---+622 000622 000
Yhteensä52 780 000+5 847 000--58 627 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 19. EUNAVFOR MED Välimeren operaation menot, jolle ehdotetaan 622 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käytetty 10 sotilaan vahvuista 12 kuukauden operaatiota elokuusta 2015 lähtien. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio5 847 000
2015 talousarvio52 780 000
2014 tilinpäätös54 215 220
2013 tilinpäätös43 502 995