Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2015

III lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 012 000
10. Poliisitoimi 1 366 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 366 000
40. Maahanmuutto 1 646 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 646 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 27 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 27 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 27 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 350 000
20. Ammatillinen koulutus 5 000 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000 000
30. Aikuiskoulutus 2 350 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 350 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 000 000
10. Maaseudun kehittäminen 20 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 000 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 5 000 000
40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 22 130 000
01. Hallinto 130 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 130 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 22 000 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 600 000
Määrärahojen kokonaismäärä 57 519 000