Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 51 519 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 51 519 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 323 766 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 273 766 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot5 324
Nimellisarvoinen nettolainanotto 
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 274

2015 III lisätalousarvio51 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684
2013 tilinpäätös6 419 515 623