Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

II lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 10 000 000
10. Eduskunnan kanslia 10 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 000 000
01. Ulkoasiainhallinto 6 000 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 203 000
20. Rajavartiolaitos 0
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 0
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Maahanmuutto 20 203 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 703 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 19 500 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -4 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -4 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 980 000
01. Hallinto ja tutkimus 0
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Maaseudun kehittäminen 0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Luonnonvaratalous 6 980 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 13 980 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -7 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 112 000 000
01. Hallinto 112 000 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 112 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 72 800 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 12 200 000
55. Elatustuki (arviomääräraha), lisäystä 12 200 000
20. Työttömyysturva 60 600 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä 50 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 10 600 000
36. VALTIONVELAN KOROT -173 000 000
01. Valtionvelan korko -173 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -173 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 54 979 000