Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

20. Maa- ja elintarviketalousPDF-versio

43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä EU:n ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia ympäristökorvauksien sitoumuksia ja sopimuksia siten, että niistä aiheutuu vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia ympäristökorvausten menoja enintään 960 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2015 talousarviossa on valtuus tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia ympäristökorvausten menoja yhteensä enintään 844 000 000 euroa. Momentin valtuutta korotetaan 116 000 000 eurolla, koska ohjelmakauden 2014—2020 ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen haun tukimenekin arvio vuosille 2015—2019 ylittää ohjelmavalmistelussa arvioidun ympäristökorvausten tukimenekin. Valtuuden lisääminen toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 rahoituskehyksen puitteissa.

Ympäristökorvausten ja luonnonmukaisen tuotannon valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta
2015
lähtien
Valtuus
vuodesta
2016
lähtien
               
Vuosia 2014—2020 koskevat toimenpiteet, josta 253,001 288,683 288,683 288,683 288,951 1 408,001 1 155,000
— ympäristökorvaukset 204,318 240,000 240,000 240,000 240,000 1 164,318 960,000
— luonnonmukainen tuotanto 48,683 48,683 48,683 48,683 48,951 243,683 195,000
Vuosia 2007—2013 ja siirtymävuotta 2014 koskevat toimenpiteet 71,100         71,100  
Vuosia 2000—2006 koskevat toimenpiteet 2,200 2,000 0,500     4,700  
Vuosia 1995—1999 koskevat toimenpiteet 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 2,500  
Menot yhteensä 327,001 291,283 289,683 289,083 289,251 1 486,301  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 talousarvio 338 334 000
2014 tilinpäätös 310 236 360
2013 tilinpäätös 322 323 000