Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää yhdessä vastinrahoitusmomentin 30.10.62 määrärahojen kanssa ohjelmakauden 2007—2013 rahoituksen maaseuturahaston rahoitusosuutena enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta teknisellä avulla palkattavien osuus on enintään 70 henkilötyövuotta.

Selvitysosa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisellä avulla palkattavien määrää lisätään 15 henkilötyövuodella henkilöresurssien varmistamiseksi ohjelmakauden 2007—2013 sulkemiseksi 31.12.2015 mennessä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 12 000 000
2015 talousarvio 70 500 000
2014 tilinpäätös 84 595 057
2013 tilinpäätös 69 216 978