Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin. Nettobudjetoinnissa huomioidaan tuloina Öljynsuojarahastolta hankkeeseen saatava rahoitus.

Selvitysosa:Viranomaisveneen konseptivene hankitaan pääosin momentin 26.20.70 määrärahalla. Öljynsuojarahasto on osin rahoittamassa hanketta siinä vaiheessa kun vene on valmistunut. Rakennusaikana hanketta rahoitetaan rahaston rahoituksen osuudelta toimintamenomäärärahoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 1 900 000
2015 talousarvio 229 813 000
2014 tilinpäätös 229 939 000
2013 tilinpäätös 228 870 000