Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio II lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 020 000 - - 1 020 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 260 000 +18 000 - 278 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 177 000 -17 000 - 2 160 000
05. Yhteiset menot 5 226 000 - +250 000 5 476 000
06. Suomen Bosnia Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 987 000 -6 000 - 981 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 10 249 000 - - 10 249 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 400 000 +5 852 000 -3 350 000 2 902 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000 - - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 149 000 - - 1 149 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 27 318 000 - - 27 318 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 145 000 - - 1 145 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 790 000 - - 790 000
17. Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA) 1 348 000 - - 1 348 000
18. Irakin koulutusoperaation menot - - +3 100 000 3 100 000
Yhteensä 52 780 000 +5 847 000 - 58 627 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 18. Irakin koulutusoperaation menot, jolle ehdotetaan 3 100 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käytetty 50 sotilaan noin kahdeksan kuukauden mittaista operaatiota. Käyttösuunnitelmakohtaan 05. lisätään 250 000 euroa Irakin koulutusoperaation johdosta. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 5 847 000
2015 talousarvio 52 780 000
2014 tilinpäätös 54 215 220
2013 tilinpäätös 43 502 995