Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2015 lisätalousarvioesitystä (HE 362/2014 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2015 lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 12.2.2015, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Tullille ehdotetaan 54,2 milj. euron valtuutta EU-lähtöisen tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan.

Todennetun osaamisen rekisterin kehittämiseen ehdotetaan kohdennettavaksi 880 000 euroa. Rekisterin kehittämisen kokonaiskustannukset ovat 3,74 milj. euroa vuosina 2015—2018.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen valtuuteen ehdotetaan 20 milj. euron lisäystä hankkeen lisärahoitustarpeen johdosta.

Lisämäärärahaa ehdotetaan Talvivaaran kaivoksen mahdollisia omistusjärjestelyitä varten.

Vaalikauden kehys

Lisätalousarvioesityksen täydentävällä esityksellä ei ole kehysvaikutusta.

Tasapaino

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 97 milj. eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan noin 5,2 mrd. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa

  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 49 143 239 000 4 720 839 000 53 864 078 000
Lisätalousarvio -36 030 000 348 469 000 312 439 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys - 97 000 000 97 000 000
Yhteensä 49 107 209 000 5 166 308 000 54 273 517 000