Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

I lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA0
01. Hallinto0
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)0
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA5 332 000
01. Ulkoasiainhallinto325 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä325 000
10. Kriisinhallinta5 847 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä5 847 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö4 160 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 160 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot-5 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-5 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA91 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu116 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä116 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano-25 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 785 000
01. Hallinto-295 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-295 000
10. Poliisitoimi-3 230 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä770 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-4 000 000
20. Rajavartiolaitos4 400 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 900 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta-436 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-436 000
40. Maahanmuutto1 346 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 200 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä146 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 482 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-7 382 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-5 020 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 362 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta8 864 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 864 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA11 593 000
01. Hallinto2 800 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 400 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä800 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-400 000
10. Verotus ja tulli2 810 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä310 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto270 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä170 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto75 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot25 000 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)25 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-1 200 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-8 162 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-162 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt-10 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 860 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot100 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä100 000
10. Yleissivistävä koulutus6 050 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä6 050 000
20. Ammatillinen koulutus0
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
30. Aikuiskoulutus0
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä-1 500 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus-11 180 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä820 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä-12 000 000
80. Taide ja kulttuuri170 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä70 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
90. Liikuntatoimi0
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)0
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-33 900 000
01. Hallinto ja tutkimus1 600 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 600 000
10. Maaseudun kehittäminen-22 800 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-14 800 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä12 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä-22 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous-19 000 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-650 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-19 000 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)250 000
40. Luonnonvaratalous6 300 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)0
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 700 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)0
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 600 000
63. Metsähallitus0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA28 540 000
10. Liikenneverkko27 849 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 793 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 340 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 716 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut-243 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-243 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen934 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)934 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA208 682 000
01. Hallinto101 662 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä643 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 144 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-125 000
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)100 000 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka108 676 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä303 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)20 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä44 005 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 168 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)0
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä25 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka2 400 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-800 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä3 200 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä-116 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-116 000
60. Energiapolitiikka-5 440 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-5 440 000
70. Kotouttaminen1 500 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA93 694 000
01. Hallinto896 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä185 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä271 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)421 000
02. Valvonta248 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä148 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
20. Työttömyysturva89 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä43 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä46 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto3 550 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 550 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu0
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)0
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
Määrärahojen kokonaismäärä 312 439 000