Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02 (-17 htv) ELY-keskusten yhteiseen kehittämis- ja hallintoyksikköön.


2015 I lisätalousarvio -800 000
2015 talousarvio 153 886 000
2014 III lisätalousarvio 165 000
2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä enintään 41 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Selvitysosa:Määrärahan 3 200 000 euron ja myöntämisvaltuuden 20 000 000 euron lisäys aiheutuu pääosin ennakoivan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja rakennemuutosten hallintaan tarvittavasta lisäpanostuksesta. Työpaikkamenetysten uhkaamilla ja niistä kärsivillä alueilla lisävaltuutta käytetään kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin lähinnä pk-yritysten kehittämisavustuksiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 200 000 euroa vuonna 2015, 7 200 000 euroa vuonna 2016, 6 000 000 euroa vuonna 2017 ja 3 600 000 euroa vuonna 2018.


2015 I lisätalousarvio 3 200 000
2015 talousarvio 24 980 000
2014 II lisätalousarvio 500 000
2014 talousarvio 29 239 000
2013 tilinpäätös 24 176 476

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan globalisaatiorahastohankkeista aiheutuviin EU:lle suoritettaviin palautuksiin.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 563 899 000
2014 II lisätalousarvio 3 000 000
2014 I lisätalousarvio -2 500 000
2014 talousarvio 503 975 000
2013 tilinpäätös 579 254 000