Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

63. MetsähallitusPDF-versio

1. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,85 milj. eurolla.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euroa, josta muita kuin maa-aineslupiin liittyviä vastuita voi olla enintään 0,5 milj. euroa.

Selvitysosa:Tavoitteena on, että valtion omistamia soita suojeltaisiin Etelä-Suomessa yhteensä noin 46 kappaletta yhteispinta-alaltaan noin 6 000 hehtaaria. Tästä 5 000 hehtaaria, tasearvoltaan noin 2,2 milj. euroa, on tarkoitus suojella luonnonsuojelulain perusteella ja 1 000 hehtaaria, tasearvoltaan noin 1,0 milj. euroa, Metsähallituksen omalla päätöksellä. Liiketoiminnan käyttöön julkisten hallintotehtävien taseesta on tarkoitus siirtää omaisuutta noin 0,35 milj. euron arvosta ja julkisten hallintotehtävien taseeseen luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia alueita arviolta 2,2 milj. euron arvosta, jolloin Metsähallituksen peruspääoma alenisi 1,85 milj. euroa. Valtioneuvosto päättää tarkemmin siirrettävistä alueista. Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsähallituksen peruspääoman arvo on 2 511,5 milj. euroa.

Toimenpiteellä ei ole vaikutusta Metsähallituksen tuloutustavoitteeseen.

Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä on 0,5 milj. euroa. Metsähallituksen ulkopuolisille antamat vakuudet liittyvät maa-ainesliiketoimintaan. Useimmat kunnat vaativat maa-ainesluvan haltijoilta pankkitakauksia maa-ainesottopaikkojen uudelleen maisemointiin.

Maa-aineslupiin liittyvien vakuuksien kokonaismäärä liikelaitoskonsernissa on noin 2,5 milj. euroa ja ne ovat tällä hetkellä tytäryhtiö MH Kivi Oy:n vastuulla. Maa-ainesluvat ja niihin liittyvät vastuut on tarkoitus siirtää vuoden 2015 aikana liikelaitoksen haltuun, minkä takia liikelaitoksen vakuuksien enimmäismäärää tulee korottaa 2 milj. eurolla 2,5 milj. euroon.