Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

20. Maa- ja elintarviketalousPDF-versio

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 650 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 400 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 30.20.47 käytettäväksi peruna-alan kehittämis- ja menekinedistämistoimenpiteisiin ja 250 000 euroa siirrosta momentille 30.20.61 hevostalouden kehittämishankkeiden rahoittamiseen.


2015 I lisätalousarvio -650 000
2015 talousarvio 325 400 000
2014 talousarvio 498 800 000
2013 tilinpäätös 511 000 000

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 10 700 000 euroa EU:n maidon kriisitukena ja vähennyksenä 29 700 000 euroa, joka siirtyy tarkentuneen maksatusaikataulun vuoksi maksettavaksi vuoden 2016 puolelle.


2015 I lisätalousarvio -19 000 000
2015 talousarvio 531 000 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 530 000 000
2013 tilinpäätös 523 245 713

47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 30.20.40 käytettäväksi peruna-alan kehittämis- ja menekinedistämistoimenpiteisiin.


2015 I lisätalousarvio 400 000
2015 talousarvio 3 509 000
2014 III lisätalousarvio 3 175 000
2014 talousarvio 5 349 000
2013 tilinpäätös 3 293 000

61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on siirtoa momentilta 30.20.40 käytettäväksi hevostalouden kehittämishankkeiden rahoittamiseen.


2015 I lisätalousarvio 250 000