Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa voidaan vähentää yhteensä 22 000 000 eurolla, koska ohjelmakauden 2014—2020 menot ovat arvioitua vähäisemmät. Nyt vähennettävät määrärahat budjetoidaan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan vähennys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 33,020
— josta tekninen apu 4,200 - 4,200
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,100
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 33,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Yhteensä 55,120 -22,000 33,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 14,973
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 18,147

2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 III lisätalousarvio -14 000 000
2014 talousarvio 17 800 000