Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 14 800 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa arvioidaan tarvittavan enintään 18 000 000 euroa, minkä johdosta määrärahasta vähennetään 14 800 000 euroa. Vähennys johtuu pääosin alhaisesta korkotasosta.


2015 I lisätalousarvio -14 800 000
2015 talousarvio 32 800 000
2014 III lisätalousarvio -16 400 000
2014 talousarvio 31 400 000
2013 tilinpäätös 11 251 114

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ohjelmakauteen 2007—2013 liittyvistä maksamispäätöksistä aiheutuvista menoista.

Määrärahan lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013) yhteensä1) 70,500 12,000 82,500
— josta laajakaistahankkeet 10,000 5,000 15,000
— josta tekninen apu 4,300 - 4,300
Kaikki yhteensä 70,500 12,000 82,500

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.


2015 I lisätalousarvio 12 000 000
2015 talousarvio 70 500 000
2014 III lisätalousarvio 7 000 000
2014 talousarvio 86 200 000
2013 tilinpäätös 69 216 978

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ohjelmakauteen 2007—2013 liittyvistä maksamispäätöksistä aiheutuvista menoista.

Määrärahan lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013) yhteensä1) 73,400 2,000 75,400
— josta tekninen apu 5,300 - 5,300
Kaikki yhteensä 73,400 2,000 75,400

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.


2015 I lisätalousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 73 400 000
2014 III lisätalousarvio 7 000 000
2014 talousarvio 80 900 000
2013 tilinpäätös 66 514 711

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa voidaan vähentää yhteensä 22 000 000 eurolla, koska ohjelmakauden 2014—2020 menot ovat arvioitua vähäisemmät. Nyt vähennettävät määrärahat budjetoidaan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan vähennys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 33,020
— josta tekninen apu 4,200 - 4,200
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,100
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 33,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Yhteensä 55,120 -22,000 33,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 14,973
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 18,147

2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 III lisätalousarvio -14 000 000
2014 talousarvio 17 800 000