Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       30. Aikuiskoulutus
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2015

90. LiikuntatoimiPDF-versio

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) mukainen eläkkeen suuruus on 1 324,32 euroa kuukaudessa.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 148 194 000
2014 talousarvio 147 448 000
2013 tilinpäätös 145 312 935