Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       30. Aikuiskoulutus
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2015

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu vuositasolla on enintään 2 200 000 euroa vuodesta 2015 lukien.

Selvitysosa:Valtuus korvaa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa annetun valtuuden kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokraamisesta.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 19 422 000
2014 III lisätalousarvio 250 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 19 543 000
2013 tilinpäätös 24 513 000