Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä enintään 650 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellinen maksullinen toiminta on ollut viime vuosina alijäämäistä, eikä hintojen korotuksella ole toistaiseksi voitu kattaa alijäämää ottaen huomioon asiakaskunnan rajallisuus ja toiminnan luonteesta johtuva poikkeuksellisen raskas kustannusrakenne. Tavoitteena on jatkossa järjestää koulutustoimintaa niin, että siitä aiheutuvat kustannukset voitaisiin kattaa koulutuksesta perittävillä maksuilla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 6 314 000
2014 talousarvio 8 494 000
2013 tilinpäätös 8 553 000