Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 25 000 euroa siirtona momentilta 25.40.01 ja 25 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01 johtuen vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä sekä vähennyksenä 75 000 euroa siirtona momentille 26.10.01.


2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 58 524 000
2014 I lisätalousarvio 716 000
2014 talousarvio 57 878 000
2013 tilinpäätös 55 926 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen Euroopan unionin perintöasetuksen (N:o 650/2012) soveltamisen ja pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen hyväksymisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 31 092 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000