Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. Verotus ja tulliPDF-versio

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Verohallinnon toiminnan edellytysten parantamisesta.


2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 410 566 000
2014 III lisätalousarvio 820 000
2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 310 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu autoverotusta koskevan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2014:182) vuoksi ennakoitavien oikaisuvaatimusten käsittelyyn tarvittavasta lisäresurssista.


2015 I lisätalousarvio 310 000
2015 talousarvio 164 003 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että korkomenot perustuvat veronkantolain 22 §:ään ja siihen liittyvään voimaantulosäännökseen (609/2005).

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että korkomenot perustuvat myös verotililain 31 §:ään ja siihen liittyvään voimaantulosäännökseen (604/2009).

Selvitysosa:Momentin perustelujen säädöksiä koskevaa listausta on muutettu veronkantolain osalta sekä täydennetty verotililailla ja siihen liittyvällä voimaatulosäännöksellä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 22 700 000
2014 talousarvio 22 700 000
2013 tilinpäätös 13 587 751