Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 5 020 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 4 995 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja 25 000 euroa siirrosta momentille 28.40.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.


2015 I lisätalousarvio -5 020 000
2015 talousarvio 1 843 060 000
2014 III lisätalousarvio 5 540 000
2014 I lisätalousarvio 293 000
2014 talousarvio 1 857 426 000
2013 tilinpäätös 1 784 193 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 362 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 38 418 000 euroa.

Valtuus

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015 (PVKEH 2015) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 10 000 000 eurolla 204 800 000 euroon.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 5 728 000 euroa vuoden 2014 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena sekä lisäyksenä 2 000 000 euroa PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäämiseen liittyvänä vuoden 2015 vuosiosuutena ja 1 366 000 euroa vuonna 2014 toteutuneista valuuttakurssimuutoksista aiheutuneita menoja.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 10 000 000 eurolla aiheutuu siitä, että Pansio-luokan miinantorjuntalauttojen peruskorjaukseen osoitetaan kotimaisen teollisuuden työllisyyttä tukeva lisärahoitus. Peruskorjauksen kotimaisuusaste on noin 60 %.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 328 638 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 35 375 000 euroa vuonna 2015 myönnetystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 12 017 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 38 418 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2015 -tilausvaltuuteen tehdyn muutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 4 839 14 175 9 800 19 100   47 914
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 580         580
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 15 128 24 107       39 235
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 48 710 22 042 15 000     85 752
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 4 280         4 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 45 000 79 380 10 000     134 380
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 99 421 132 250 59 900     291 571
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 9 980 8 160       18 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 100 700 97 600 71 300 58 000 75 000 402 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 328 638 377 714 166 000 77 100 75 000 1 024 452
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2015) -tilausvaltuus 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800
             
Valtuudet yhteensä 364 013 446 764 231 850 93 925 92 700 1 229 252

2015 I lisätalousarvio -2 362 000
2015 talousarvio 416 810 000
2014 III lisätalousarvio -35 046 000
2014 I lisätalousarvio -7 750 000
2014 talousarvio 470 357 000
2013 tilinpäätös 656 871 000