Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 23 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä Itämeren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön sekä ravinteiden vähentämiseen tähtäävään Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan (NUTRI).

Selvitysosa:Momentin perustelujen muutos mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen myös tehtäviin liittyen Itämeren suojeluun, Suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojeluyhteistyöhön sekä NUTRI-hankkeeseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 13 760 000
2014 talousarvio 17 160 000
2013 tilinpäätös 14 460 000

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen yhteydessä havaittujen välttämättömien lisäkorjaustarpeiden aiheuttamiin menoihin.

Selvitysosa:Momentin perustelujen täydennys mahdollistaa määrärahan käytön öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnittelun lisäksi myös peruskorjauksen yhteydessä havaittujen välttämättömien lisäkorjaustarpeiden aiheuttamiin menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 1 450 000
2014 talousarvio 13 500 000
2013 tilinpäätös 500 000