Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1282/2005) sekä kaupanvahvistaja-asetukseen (959/2003). Tulokertymässä on otettu vähennyksenä huomioon 11 000 000 euroa kiinteistöjen kirjaamisasioista perittävien maksujen siirtyessä nettobudjetoitavaksi momentille 30.70.01.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 34 498 30 400 21 700
— muut tuotot 329 - 300
Tuotot yhteensä 34 827 30 400 22 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 82 333 75 000 55 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -47 506 -44 600 -33 000
Kustannusvastaavuus, % 42 41 40


2010 talousarvio 22 000 000
2009 talousarvio 30 400 000
2008 tilinpäätös 35 113 800