Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli

Talousarvioesitys 2015

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen Euroopan unionin perintöasetuksen (N:o 650/2012) soveltamisen ja pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen hyväksymisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 31 092 000
2014 III lisätalousarvio -500 000
2014 I lisätalousarvio 236 000
2014 talousarvio 32 181 000
2013 tilinpäätös 32 749 000