Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Talousarvioesitys 2015

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

    Ursprunglig
dispositionsplan
Tilläggsbudget Ändrad
dispositionsplan
         
1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 377 000 - 2 377 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 566 000 - 566 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 452 000 - 452 000
3. Understöd till registrerade religionssamfund 350 000 +100 000 450 000
Sammanlagt 3 293 000 +100 000 3 393 000

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en förbättring av säkerheten vid Judiska församlingens i Helsingfors synagoga och församlingscentrum.


2015 I tilläggsb. 100 000
2015 budget 3 293 000
2014 budget 3 298 000
2013 bokslut 3 195 259