Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomsposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Undervisningsministeriet
         05. Kyrkliga ärenden
         07. Utbildningsstyrelsen
         08. Internationellt samarbete
         60. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         88. Vetenskap
         90. Konst och kultur
         98. Idrottsverksamhet
         99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2015

52. Statsandel för idrottsutbildningscentrer(fast anslag)

Under momentet beviljas 1 308 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete.

Förklaring:För statsandelar och statsunderstöd till idrottsutbildningscentrer har dessutom beviljats 15 400 000 euro under moment 29.98.50.

Kostnadsnivån för priserna per enhet som utgör grund för statsandelen har justerats med 2,4 %. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 328 000 euro med anledning av att kostnadsnivån har höjts.


2006 budget 1 308 000
2005 budget 1 867 000
2004 bokslut 1 925 000