Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -400
Järjestöjen tuki- ja jäsenmaksusäästö (HO) -200
Yhteensä -600

2015 talousarvio 3 514 000
2014 talousarvio 4 114 000
2013 tilinpäätös 3 514 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseniä on 25 Euroopan maassa ja jolla on lähes 130 jäsenorganisaatiota. Sen tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä metsäntutkimusta Euroopassa. Instituutin kokonaisrahoitus vuodelle 2015 on 13 milj. euroa. Suomen perusrahoitusosuus on 1,0 milj. euroa, josta noin kolmannes on vuodesta 2013 alkaen käytetty Joensuun päämajan kohonneisiin vuokra- ja ylläpitokuluihin.

Valiokunta toteaa, että Euroopan metsäinstituutin rooli on kasvanut Euroopan metsiin kohdistuvien odotusten kasvaessa. Myös EU:n roolin myötä jäsenmaiden tarve koordinoida metsäntutkimusta ja siihen liittyvää politiikkatukea on selvästi lisääntynyt.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Euroopan metsäinstituutin rahoitusosuuden korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys käytetään kattamaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa kasvua maa- ja metsätalousministeriön maksamiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin.


2015 IV lisätalousarvio 30 000
2015 talousarvio 3 714 000
2014 tilinpäätös 4 114 000
2013 tilinpäätös 3 514 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.