Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              (02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              (04.) Lautakuntien toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-400
Järjestöjen tuki- ja jäsenmaksusäästö (HO)-200
Yhteensä-600

2015 talousarvio3 514 000
2014 talousarvio4 114 000
2013 tilinpäätös3 514 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseniä on 25 Euroopan maassa ja jolla on lähes 130 jäsenorganisaatiota. Sen tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä metsäntutkimusta Euroopassa. Instituutin kokonaisrahoitus vuodelle 2015 on 13 milj. euroa. Suomen perusrahoitusosuus on 1,0 milj. euroa, josta noin kolmannes on vuodesta 2013 alkaen käytetty Joensuun päämajan kohonneisiin vuokra- ja ylläpitokuluihin.

Valiokunta toteaa, että Euroopan metsäinstituutin rooli on kasvanut Euroopan metsiin kohdistuvien odotusten kasvaessa. Myös EU:n roolin myötä jäsenmaiden tarve koordinoida metsäntutkimusta ja siihen liittyvää politiikkatukea on selvästi lisääntynyt.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Euroopan metsäinstituutin rahoitusosuuden korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys käytetään kattamaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa kasvua maa- ja metsätalousministeriön maksamiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin.


2015 IV lisätalousarvio30 000
2015 talousarvio3 714 000
2014 tilinpäätös4 114 000
2013 tilinpäätös3 514 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.