Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              (02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              (04.) Lautakuntien toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tehtävät siirretään hallinnonalan muihin virastoihin. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 6 153 000 eurosta vähennetään maatalouden rakennetutkimuksen kertameno 150 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 6 003 000 euroa. Tike on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset yhteensä 59 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Tikestä muihin virastoihin siirtyvien henkilövuosien kokonaismäärä on 164.

Vuoden 2014 käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Maanmittauslaitoksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

 1 000 euroaHtv
   
Maa- ja metsätalousministeriöön siirtyvät (siirto momentille 30.01.01)-850-10
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05)-2 430-23
Elintarviketurvallisuusvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.02)0-2
Maaseutuvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.03)0-5
Maanmittauslaitokseen siirtyvät (siirto momentille 30.70.01)-2 723-124
Yhteensä-6 003-164

2014 talousarvio6 153 000
2013 tilinpäätös6 064 000