Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10.  (24.99, osa) Kriisinhallinta
       20.  (24.50) Lähialueyhteistyö
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
          (50.) Lähialueyhteistyö
       90.  (24.99, osa) Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
            01.  (24.99.01) Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset
            20.  (24.99.20) Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa
            23.  (24.99.23) Etyj-puheenjohtajuus
            50.  (24.99.50) Eräät valtionavut
            51.  (24.99.51) Hädänalaisten avustaminen
            66.  (24.99.66) Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
            67.  (24.99.67) Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
            95.  (24.99.95) Kurssivaihtelut
          (99.) Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

66. (24.99.66) Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 99 888 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon27 318 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon8 080 000
Maksuosuus YK:n ympäristörahastolle (UNEP)3 400 000
Maksuosuus otsonirahastolle750 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille29 260 000
Maksuosuus YK:n päämajan peruskorjaukseen (CMP) 1 369 000
Maksuosuus YK:n asuinyhdyskuntarahastolle (UNCHS)470 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)385 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille5 726 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut3 282 000
OECD:n jäsenmaksu2 210 000
WTO:n jäsenmaksu755 000
Maksuosuudet Etyj:n talousarvioihin4 050 000
Maksuosuus maailmanlaajuiselle ympäristörahastolle (GEF)7 780 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista388 000
Muut jäsenmaksut4 665 000
Yhteensä99 888 000

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2009 talousarvio99 888 000
2008 talousarvio97 852 000
2007 tilinpäätös88 537 345