Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti saamen kielten kielipesien rahoitus vakiinnutetaan, mikä huomioidaan momentilla 29.91.50.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -150
Yhteensä -150

2015 talousarvio 400 000
2014 talousarvio 550 000
2013 tilinpäätös 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 400 000 euroa, joka on 150 000 euroa kuluvaa vuotta pienempi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kielipesätoimintaan on kuitenkin tarkoitus suunnata veikkausvoittorahoista 200 000 euroa, minkä lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa toimintaan 150 000 euroa harkinnanvaraisena avustuksena.

Valiokunta pitää esitettyä rahoitusta perusteltuna, sillä kielipesätoiminnalla on saavutettu hyviä tuloksia ja se on tärkeässä asemassa saamen kielten säilymisen ja elpymisen kannalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.