Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
            01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
            02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
            03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
            05. Mätteknikcentralens omkostnader
            06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
            07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 757 000 euro.

Förklaring: I enlighet med gruvlagen (621/2011) överförs uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 juli 2011.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds 115 000 euro av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för sex personer från moment 32.01.01 från och med den 1 juli 2011, 300 000 euro av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för åtta personer från moment 32.20.01 från och med den 1 juli 2011, 170 000 euro av en utgift som motsvarar inkomster som antecknats under inkomstmomentet (ändring av budgeteringssättet), 165 000 euro av lönejusteringar och 7 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.757 000
2011 budget16 628 000
2010 bokslut12 085 000
2009 bokslut10 149 000