Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen
              59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 799 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat381 277 600
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat138 573 600
Asumislisä280 110 800
Yhteensä799 962 000

Rakennepoliittinen ohjelma lisää opintotukimenoja yhteensä 13,3 milj. eurolla, josta 6,5 milj. euroa osoitetaan korkeakoulujen hakijasuman purkuun ja 6,8 milj. euroa opintotuen 11 prosentin tasokorotukseen ja opintotukeen oikeuttavan ajan lyhentämiseen 1.8.2014 alkaen (1243/2013).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksikorotus, vuoden 2014 kokovuotinen vaikutus (HO)2 053
Indeksikorotus 1.8.2015 (HO)1 145
Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen rakenteelliset muutokset (lait 52/2011 ja 53/2011)-2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (laki 1243/2013, asetus 360/2014)1 915
Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määrän kasvu-7 400
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentilta 26.10.01)593
Saajamäärämuutokset9 600
Toisen asteen opintojen enimmäistukiajan rajaaminen (HO)-500
Rakennepoliittinen ohjelma13 300
Yhteensä18 706

2015 talousarvio799 962 000
2014 I lisätalousarvio2 096 000
2014 talousarvio781 256 000
2013 tilinpäätös727 064 276

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 800 076 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 114 000 euroa talousarvioesityksen 799 962 000 euroon nähden aiheutuu opintotuen piiriin tulevien poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden määrän täsmentymisestä siirtona momentilta 26.10.01.


2015 talousarvio800 076 000
2014 I lisätalousarvio2 096 000
2014 talousarvio781 256 000
2013 tilinpäätös727 064 276

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 800 076 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.