Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 799 962 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 381 277 600
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 138 573 600
Asumislisä 280 110 800
Yhteensä 799 962 000

Rakennepoliittinen ohjelma lisää opintotukimenoja yhteensä 13,3 milj. eurolla, josta 6,5 milj. euroa osoitetaan korkeakoulujen hakijasuman purkuun ja 6,8 milj. euroa opintotuen 11 prosentin tasokorotukseen ja opintotukeen oikeuttavan ajan lyhentämiseen 1.8.2014 alkaen (1243/2013).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus, vuoden 2014 kokovuotinen vaikutus (HO) 2 053
Indeksikorotus 1.8.2015 (HO) 1 145
Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen rakenteelliset muutokset (lait 52/2011 ja 53/2011) -2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (laki 1243/2013, asetus 360/2014) 1 915
Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määrän kasvu -7 400
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentilta 26.10.01) 593
Saajamäärämuutokset 9 600
Toisen asteen opintojen enimmäistukiajan rajaaminen (HO) -500
Rakennepoliittinen ohjelma 13 300
Yhteensä 18 706

2015 talousarvio 799 962 000
2014 I lisätalousarvio 2 096 000
2014 talousarvio 781 256 000
2013 tilinpäätös 727 064 276

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 800 076 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 114 000 euroa talousarvioesityksen 799 962 000 euroon nähden aiheutuu opintotuen piiriin tulevien poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden määrän täsmentymisestä siirtona momentilta 26.10.01.


2015 talousarvio 800 076 000
2014 I lisätalousarvio 2 096 000
2014 talousarvio 781 256 000
2013 tilinpäätös 727 064 276

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 800 076 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.