Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 863 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.

Tunnuslukuja 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) 7 718 6 459 5 000 5 000
Tilausten määrä 79 448 80 871 82 000 81 000
Sairauspäivien lkm/htv 12,6 13,3 <8 <8
Henkilötyövuodet 18,95 22,2 19 19

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 1 636 1 874 1 869
Bruttotulot 6 5 6
Nettomenot 1 630 1 869 1 863
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 90    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 78    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -9
Vuokramenojen indeksikorotus, vuonna 2014 käyttöön otetut lisätilat 7
Palkkaliukumasäästö -2
Palkkausten tarkistukset 6
Toimintamenojen lisäsäästö -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Vuokramenojen indeksikorotus 9
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Tasomuutos 17
Yhteensä -6

2015 talousarvio 1 863 000
2014 talousarvio 1 869 000
2013 tilinpäätös 1 618 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 863 000 euroa.