Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 648 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 575 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
Yhteensä 648 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -100
Yhteensä -100

2015 talousarvio 648 000
2014 talousarvio 748 000
2013 tilinpäätös 685 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 898 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 575 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 250 000
Yhteensä 898 000

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 250 000 euroa talousarvioesityksen 648 000 euroon nähden aiheutuu ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelmasta.


2015 talousarvio 898 000
2014 talousarvio 748 000
2013 tilinpäätös 685 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että hallitus on ehdottanut momentille 250 000 euron lisäystä ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelman käynnistämistä varten.

Suomessa käytetään sekä suomalaista että suomenruotsalaista viittomakieltä. Suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja ei kuitenkaan ole riittävästi, koska alalle ei järjestetä koulutusta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomenruotsalainen viittomakieli on luokiteltu vakavasti uhanalaiseksi ja sen arvioidaan katoavan noin 10 vuoden aikana, ellei pian ryhdytä toimenpiteisiin sen elvyttämiseksi.

Suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttämiseksi on tarkoitus käynnistää ensin koulutuksen tutkimus- ja suunnitteluvaihe, minkä jälkeen aloitetaan varsinainen kouluttajakoulutus. Tavoitteena on, että tulkkikoulutus pääsisi käyntiin vuonna 2017.

Svenska Finlands folkting. Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavustuksiin, jolloin avustus säilyy kuluvan vuoden tasolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 998 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 675 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 250 000
Yhteensä 998 000